ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ′Я, ЕНЕРГЕТИЧЕНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ООО «Ворлдвайд Мануфакчурінг, І.Д.» на 2018 – 2020 гг.

ООО «Ворлдвайд Мануфакчурінг, І.Д.» засновано в 1993 року та є провідним виробником та постачальником витритних матеріалів для друкуючих пристроїв та копіювальних апаратів в Україні. За роки існування, компанія здобула багатий досвід роботи в сфері виробництва витритних матеріалів, а також в якісному сервісному іх обслуговуванні. Маючи високий виробничий та кадровий потенціал, компанія прямує своїм основним курсом, що спрямованний на створення конкурентоспроможної продукції, що відповідає вимогам та очікуванням замовників та відповідає українським і межнародним стандартам; підващенню прибутковості підприємства та добробуту співробітників; регулярній заботі про безпеку и здоров′я співробітників; високій корпоративній культурі; економії енергетичних та матеріальних ресурсів, мінімізації впливу виробничих процесів на зовнішнє средовище.

Наша місія - найбільш повне задоволення потреб споживачів в високоякісних сумісних та оригінальних витратних матеріалах до друкуючих пристроїв та копіювальних апаратів, а також їх якісне сервісне обслуговування.

Наша стратегія:

 • зберігати існуючі і освоювати нові ринки сбуту та послуг;
 • розробляти та виводити на ринок необхідні споживачу види продукції та послуг;
 • підвищити якість продукції та послуг на основі вимог та очікувань споживачів;
 • зберігати трудовий колектив, підтримувати сприятливий психологічний клімат, що сприяє вчасному виявленню проблем та їх ефективному рішенню.

Наши принципи:

 • клієнт завжди правий. Він - головне джерело нашого добробуту та развитку, що потребує безумовної поваги;
 • завжди йти в ногу з часом, використовуючі в своїй діяльности сучасні технології виробництва та методи управління;
 • якість нашої продукції та послуг повинно відповідати потребам споживачів та перевершувати їх очікування.

Для реализації Політики керівництвом визначені основні напрямки діяльності:

 • підвищення ефективності діяльності компанії, її конкурентоздатності,
 • пріоритет інтересів споживачів та співробітників підприємства;
 • систематичений аналіз поточних та перспективних вимог та очікувань споживачів та іх задоволеністю нашою продукцією та послугами;
 • виконання вимог та постійне підвищення результативності менеджмента якості, екології, енергетичного менеджмента, професійної безпеки та здоров′я;
 • регулярне навчання та підвищення компетентності персонала;
 • освоєння нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва;
 • побудова взаємовигідних відносин з постачальниками на основі довіри та партнерства

Керівництво компанії несе відповідальність за реализацію Політики в області якості, екології, професійної безпеки та здоров′я, енергетичного менеджмента та створення умов для ефективноі роботи та неперервного покращення виробництва продукції.

Політика є частиною стратегії развитку компанії.

Співробітники компанії в своїй дияльності та при прийнятті решень зобов′язані керуватися положеннями цього документу.

Генеральний директор В. А. Барташ

Кнопка зв'язку